A A A
English

Łódzki ortopeda przejmuje niemieckie firmy – Medort w Forbes

Medort wyrasta na czołowego producenta sprzętu rehabilitacyjnego na Starym Kontynencie. Firma stworzona przez lekarza ortopedę korzysta na starzeniu się zachodnioeuropejskich społeczeństw i modzie na sportowy styl życia. Do swoich zamożnych klientów dociera, przejmując niemieckie ikony branży ortopedycznej

W połowie kwietnia tego roku przejął ją łódzki Medort, wytwórca sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego oraz obuwia profilaktycznego. Lider tej branży w Polsce, do którego należy 15 proc. rynku wartego około miliarda złotych i który ma ambicje globalne. Jak mówi Michał Perner, wiceprezes Medortu i jego współwłaściciel, akwizycja Richtera uzupełnia rehabilitacyjną ofertę firmy o luksusowe wózki z segmentu określanego marketingowo jako „upper premium”.

Łódzka firma, która wystartowała jako wytwórca sprzętu ortopedycznego, dziś dostarcza głównie sprzęt rehabilitacyjny. Ma on w jej sprzedaży już 80-proc. udział. Jakkolwiek dziwnie by to zabrzmiało, ostatnie lata są szczęśliwe dla producentów sprzętu rehabilitacyjnego. Rozwój branży napędzają demografia, a ściślej – starzenie się społeczeństw europejskich (i pozaeuropejskich), oraz coraz powszechniejsza moda na aktywność fizyczną.

Odbiorcą jest dziś nie tylko osoba niepełnosprawna od urodzenia czy niedołężna z powodu podeszłego wieku. Może być nim każdy, kto prowadzi samochód, jeździ na rowerze czy nartach, uprawia sztuki walki. Akcje typu „Polska biega” czy „Biegaj razem z nami” sprzyjają poprawie kondycji fizycznej społeczeństwa, ale też dostarczają klientów producentom sprzętu, który minimalizuje skutki ograniczonej mobilności. Wydatki na taki sprzęt będą na świecie rosnąć. I w ramach systemów ubezpieczeń, i z prywatnych źródeł, w tym wprost z kieszeni pacjentów.
Bogdan Możdżyński , Forbes nr 6.2016

http://www.forbes.pl/med-ortopeda-przejmuje-niemieckie-firmy,artykuly,204933,1,1.html