A A A
English

Polska flaga wita na Węgrzech

Polska flaga wita przed siedzibą Rehab na Węgrzech.

Od niedawna przed siedzibą spółki Rehab – należącej do grupy kapitałowej Medort, powiewa dumnie flaga biało-czerwona. Obok niej, na sąsiednich masztach znajdują się flagi Unii Europejskiej oraz Węgier.

Rehab to spółka z wieloletnimi tradycjami, początki jej działalności sięgają roku 1915. Obecnie Rehab jest liderem sprzedaży i dystrybucji hurtowej sprzętu rehabilitacyjno-ortopedycznego na Węgrzech, z udziałem w rynku lokalnym przekraczającym 30%.