A A A
English

Zmiana warunków emisji obligacji serii C i D

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2017 i odbytych w dniu 17 maja 2017 r. Zgromadzeń Obligatariuszy obligacji serii C i obligacji serii D, Zarząd Medort S.A. informuje o podjęciu przez Zgromadzenia Obligatariuszy uchwał w sprawie zmiany warunków emisji obligacji odpowiednio serii C i serii D. Na podstawie uchwał Zgromadzeń Obligatariuszy oraz oświadczeń Emitenta o wyrażeniu zgody na zmianę warunków emisji obligacji serii C oraz obligacji serii D, dokonano zmian w warunkach emisji obligacji serii C oraz serii D zgodnie z załączonymi uchwałami.

Oświadczenia Emitenta o wyrażeniu zgody na zmianę warunków emisji obligacji serii C i obligacji serii D wraz z kopiami podjętych uchwał przedstawiono w załącznikach.