A A A
English
3 znalezionych raportów.

Skonsolidowany raport półroczny 30.06.2019r.

Zarząd Meyra Group S.A. niniejszym przekazuje skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej Meyra Group za I półrocze 2019 roku. Zgodnie z §11 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu […]

Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok 2018

Zarząd Meyra Group S.A. niniejszym przekazuje raport roczny Spółki oraz skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Meyra Group za 2018 rok. 1) Jednostkowy raport roczny: 1a. List Zarządu 1b. Wybrane jednostkowe […]

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2019 roku

Zarząd Meyra Group S.A. podaje do publicznej wiadomości harmonogram publikacji raportów okresowych w 2019 roku: – raport roczny i skonsolidowany raport roczny za 2018 rok zostanie przekazany w dniu 15 […]