A A A
English
3 znalezionych raportów.

Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok 2017

Zarząd Meyra Group S.A. niniejszym przekazuje raport roczny Spółki oraz skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Meyra Group za 2017 rok. 1) Jednostkowy raport roczny: 1a. List Zarządu 1b. Wybrane jednostkowe […]

Zmiana terminu publikacji raportów okresowych za 2017r.

W odniesieniu do raportu bieżącego nr 1/2018 z dnia 8 stycznia 2018r., Zarząd Emitenta zawiadamia o zmianie terminu publikacji raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2017 rok. Z przyczyn […]

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2018 roku

Zarząd Medort S.A. podaje do publicznej wiadomości harmonogram publikacji raportów okresowych w 2018 roku: – raport roczny i skonsolidowany raport roczny za 2017 rok zostanie przekazany w dniu 15 maja […]