A A A
English
3 znalezionych raportów.

Wprowadzenie obligacji serii B do obrotu na rynku ASO Catalyst

Zarząd Medort S.A. informuje, że na mocy Uchwały Nr 254/13 Zarządu BondSpot S.A. z dnia 20 grudnia 2013 roku, Zarząd BondSpot S.A. postanawia wprowadzić do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku […]

Zakup i sprzedaż udziałów przez Spółkę zależną

Zarząd Medort S.A. informuje, iż w dniu 12 grudnia 2013 r. Spółka Life + Sp. z o.o. (Spółka zależna od Medort S.A.) objęła za wkład pieniężny podniesiony kapitał w Spółce […]

Uzyskanie dostępu do EBI

Zarząd Medort S.A. informuje, że w dniu 28 listopada 2013 roku Spółka otrzymała od Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. dostęp do Elektronicznej Bazy Informacji (EBI). W związku z tym, […]