A A A
English
16 znalezionych raportów.

Wskaźnik Zadłużenia Netto do EBITDA 30.09.2014

Zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji, Zarząd Medort S.A. informuje, iż wskaźnik Zadłużenia Netto/EBITDA dla Grupy Kapitałowej Medort S.A. na dzień 30.09.2014 wynosi 1,7. Osoby reprezentujące podmiot: Mariusz Smela – Prezes […]

Skonsolidowany raport półroczny 30.06.2014

Zarząd Medort S.A. niniejszym przekazuje skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej Medort S.A. za I półrocze 2014 roku. Zgodnie z §11 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu […]

Wskaźnik Zadłużenia Netto do EBITDA 30.06.2014

Zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji, Zarząd Medort S.A. informuje, iż wskaźnik Zadłużenia Netto/EBITDA dla Grupy Kapitałowej Medort S.A. na dzień 30.06.2014 wynosi 1,7. Osoby reprezentujące podmiot: Mariusz Smela – Prezes […]

Zakup udziałów w Meyra Danmark ApS

W dniu 16 czerwca 2014 r. Zarząd Medort S.A. otrzymał obustronnie podpisaną umowę zakupu udziałów w duńskiej spółce Meyra Danmark ApS. W wyniku transakcji Spółka Medort S.A. została 90% udziałowcem […]

Wskaźnik Zadłużenia Netto do EBITDA

Zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji, Zarząd Medort S.A. informuje, iż wskaźnik Zadłużenia Netto/EBITDA dla Grupy Kapitałowej Medort S.A. na dzień 31.12.2013 oraz na dzień 31.03.2014 wynosi odpowiednio 3,3 oraz 2,9. […]

Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok 2013

Zarząd Medort S.A. niniejszym przekazuje raport roczny Spółki oraz skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Medort S.A. za 2013 rok. 1)Jednostkowy raport roczny: 1a. List Zarządu 1b. Wybrane jednostkowe dane finansowe […]

Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za rok 2013

Zarząd Medort S.A. informuje, iż zmianie ulega termin publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej Medort S.A. za rok 2013. Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny zostaną opublikowane w dniu […]

Zawarcie umowy kredytowej z Raiffeisen Bank Polska S.A.

Zarząd Medort S.A. informuje, iż w dniu 28 marca 2014 r. podpisana została przez spółki zależne Grupy Medort Umowa o Limit Wierzytelności z Raiffeisen Bank Polska S.A. Kwota przyznanego limitu: […]

Zakup udziałów w MEYRA CR s. r. o.

Zarząd Medort S.A. informuje, iż w dniu 20 marca 2014 r. podpisano umowę zakupu udziałów w czeskiej spółce MEYRA CR s. r. o. W wyniku transakcji Spółka Medort S.A. stała […]

Zakup udziałów w MEYRA Vertriebsgesellschaft Osteuropa GmbH

Zarząd Medort S.A. informuje, iż w dniu 19 marca 2014 r. podpisano umowę zakupu udziałów w niemieckiej spółce MEYRA Vertriebsgesellschaft Osteuropa GmbH. W wyniku transakcji Spółka Medort S.A. stała się […]

Zakup udziałów w MEYRA-ORTOPEDIA Kft.

W dniu 18 marca 2014 r. Zarząd Medort S.A. otrzymał obustronnie podpisaną umowę zakupu udziałów w węgierskiej spółce MEYRA-ORTOPEDIA Kft. W wyniku transakcji Spółka Medort S.A. została 100% udziałowcem w […]

Harmonogram raportów okresowych w roku 2014

Zarząd Medort S.A. podaje do publicznej wiadomości harmonogram publikacji raportów okresowych w 2014 roku: – raport roczny i skonsolidowany raport roczny za 2013 rok zostanie przekazany w dniu 30 kwietnia […]

Zgoda na zakup majątku spółki Meyra France przez Meyra GmbH

W dniu 28 stycznia 2014 r. Zarząd Medort S.A. uzyskał informację o tym, iż sędzia komisarz spółki Meyra France wyraził zgodę na sprzedaż przez syndyka masy upadłości majątku spółki Meyra […]