A A A
English

Wskaźnik Zadłużenia Netto do EBITDA 30.06.2014

Zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji, Zarząd Medort S.A. informuje, iż wskaźnik Zadłużenia Netto/EBITDA dla Grupy Kapitałowej Medort S.A. na dzień 30.06.2014 wynosi 1,7.

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Mariusz Smela – Prezes Zarządu
  • Paweł Robak – Członek Zarządu