A A A
English

Wskaźnik Zadłużenia Netto do EBITDA

Zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji, Zarząd Medort S.A. informuje, iż wskaźnik Zadłużenia Netto/EBITDA dla Grupy Kapitałowej Medort S.A. na dzień 31.12.2013 oraz na dzień 31.03.2014 wynosi odpowiednio 3,3 oraz 2,9.

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Mariusz Smela – Prezes Zarządu
  • Paweł Robak – Członek Zarządu