A A A
English

Zakup udziałów w Meyra Danmark ApS

W dniu 16 czerwca 2014 r. Zarząd Medort S.A. otrzymał obustronnie podpisaną umowę zakupu udziałów w duńskiej spółce Meyra Danmark ApS. W wyniku transakcji Spółka Medort S.A. została 90% udziałowcem w spółce Meyra Danmark ApS.

Podstawa prawna:
§4 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A. „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów instrumentów dłużnych”.

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Mariusz Smela – Prezes Zarządu
  • Paweł Robak – Członek Zarządu