A A A
English

Zakup udziałów w MEYRA-ORTOPEDIA Kft.

W dniu 18 marca 2014 r. Zarząd Medort S.A. otrzymał obustronnie podpisaną umowę zakupu udziałów w węgierskiej spółce MEYRA-ORTOPEDIA Kft. W wyniku transakcji Spółka Medort S.A. została 100% udziałowcem w spółce MEYRA-ORTOPEDIA Kft.

Podstawa prawna: §4 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst”.

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Mariusz Smela – Prezes Zarządu
  • Paweł Robak – Członek Zarządu