A A A
English

Zakup udziałów w MEYRA Vertriebsgesellschaft Osteuropa GmbH

Zarząd Medort S.A. informuje, iż w dniu 19 marca 2014 r. podpisano umowę zakupu udziałów w niemieckiej spółce MEYRA Vertriebsgesellschaft Osteuropa GmbH. W wyniku transakcji Spółka Medort S.A. stała się 100% udziałowcem w spółce MEYRA Vertriebsgesellschaft Osteuropa GmbH.
W wyniku transakcji Spółka Medort S.A. stała się również właścicielem kolejnego podmiotu na terenie Federacji Rosyjskiej – ООО „МАЙРА-КРЕСЛА-КОЛЯСКИ И СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ”, w którym to podmiocie MEYRA Vertriebsgesellschaft Osteuropa GmbH posiada 100% udziałów.

Podstawa prawna: §4 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ” Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst”.

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Mariusz Smela – Prezes Zarządu
  • Paweł Robak – Członek Zarządu