A A A
English

Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za rok 2013

Zarząd Medort S.A. informuje, iż zmianie ulega termin publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej Medort S.A. za rok 2013.

Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny zostaną opublikowane w dniu 2 czerwca 2014 r., a nie jak informował Zarząd Medort S.A. w raporcie bieżącym nr 3/2014 z 31 stycznia 2014 r., w dniu 30 kwietnia 2014 r.

Termin publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za pierwsze półrocze 2014 r. nie ulega zmianie.

Podstawa prawna: §19 ust. 2 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst”.

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Mariusz Smela – Prezes Zarządu
  • Paweł Robak – Członek Zarządu