A A A
English
4 znalezionych elementów.

Zawiadomienie o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY OBLIGACJI SERII B WYEMITOWANYCH PRZEZ MEDORT SA z siedzibą w Łodzi. Łódź , 29 czerwca 2015 r. ZGROMADZENIE OBLIGATARIUSZY I. W celu uzyskania zgody zgromadzenia […]

Raport Roczny Medort S.A. 2014

Rok 2014 był dla grupy kapitałowej Medort rokiem przełomowym. Realizując naszą strategię wzrostu umocniliśmy pozycję marki Meyra na rynku niemieckim, austriackim oraz szwajcarskim. Jednocześnie udało się wdrożyć działania wspierające sprzedaż […]