A A A
English

Wskaźnik Zadłużenia Netto do EBITDA 30.06.2015

Zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji, Zarząd Medort S.A. informuje, iż wartość wskaźnika Zadłużenia Netto/EBITDA dla Grupy Kapitałowej Medort S.A. na dzień 30.06.2015 wynosi 2,6.

Podstawa prawna:

§4 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A. „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów instrumentów dłużnych”.

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Mariusz Smela – Prezes Zarządu
  • Paweł Robak – Członek Zarządu