A A A
English

Zgromadzenie Obligatariuszy

Zarząd Medort S.A. informuje, iż zwołane na dzień 25 czerwca 2015 r. Zgromadzenie Obligatariuszy (Report EBI 4/2015 z dnia 8 czerwca 2015 r.) nie odbyło się ze względu na brak kworum wymaganego do podejmowania ważnych uchwał.

Podstawa prawna : Załącznik nr 1 do Warunków Emisji Obligacji „Regulamin Zgromadzenia Obligatariuszy”

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Mariusz Smela – Prezes Zarządu
  • Paweł Robak – Członek Zarządu