A A A
English

Akwizycja spółki Richter Reha Technik GmbH

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2016 z dnia 29 stycznia 2016 r., Zarząd Medort S.A. informuje, iż warunki zawieszające wynikające z opisywanej we wspomnianym raporcie umowy nabycia udziałów zostały spełnione. W wyniku realizacji umowy, Spółka w 100% zależna od Emitenta – Meyra GmbH, stała się posiadaczem pakietu kontrolnego 53,5% udziałów w niemieckiej spółce produkcyjnej Richter Reha Technik GmbH, specjalizującej się w produkcji elektrycznych wózków inwalidzkich oraz systemów mobilnej pionizacji pacjentów. Oferta produktowa Richter Reha Technik stanowi dla Grupy Emitenta doskonałe uzupełnienie, szczególnie w zakresie stosowanej techniki pionizacyjnej. Innowacyjna technologia i opatentowane rozwiązania techniczne, stanowić będą Grupy Emitenta istotny krok w budowaniu znaczącej pozycji na wszystkich rynkach. Ponadto Grupa Emitenta wykorzysta efekty synergii poprzez przeniesienie produkcji do Kalldorf – siedziby Meyra GmbH.

Podstawa prawna: §4 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A. „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów instrumentów dłużnych”.

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Mariusz Smela – Prezes Zarządu
  • Paweł Robak – Członek Zarządu