A A A
English
3 znalezionych raportów.

Skonsolidowany raport półroczny 30.06.2017 r.

Zarząd Medort S.A. niniejszym przekazuje skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej Medort S.A. za I półrocze 2017 roku. Zgodnie z §11 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu […]

Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok 2016

Zarząd Medort S.A. niniejszym przekazuje raport roczny Spółki oraz skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Medort S.A. za 2016 rok. 1) Jednostkowy raport roczny: 1a. List Zarządu 1b. Wybrane jednostkowe dane […]

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2017 roku

Zarząd Medort S.A. podaje do publicznej wiadomości harmonogram publikacji raportów okresowych w 2017 roku: – raport roczny i skonsolidowany raport roczny za 2016 rok zostanie przekazany w dniu 15 maja […]