A A A
English
8 znalezionych raportów.

Aktualizacja umów kredytowych spółki zależnej Meyra GmbH

Zarząd Meyra Group S.A. informuje o zawarciu umowy kredytowej z bankiem Deutsche Apotheker und Ärztebank eG przez spółkę zależną Meyra GmbH. Zgodnie z treścią podpisanej umowy udzielona została bezterminowa linia kredytowa […]

Rozpoczęcie procesu przeglądu potencjalnych opcji strategicznych

Zarząd Meyra Group S.A. („Spółka”) informuje, że podmioty Coöperatief Avallon MBO U.A. (akcjonariusz bezpośrednio dominujący Spółki) oraz Euro Choice IV Coöperatief U.A. (akcjonariusz mniejszościowy Spółki) rozpoczęły przegląd potencjalnych opcji strategicznych […]

Zawarcie umowy kredytowej z Bank Handlowy w Warszawie S.A.

Zarząd Meyra Group S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 11 lutego 2019r. zawarta została Umowa o Kredyt Odnawialny z Bank Handlowy w Warszawie S.A. Do umowy przystąpił Emitent oraz spółki […]

Podpisanie aneksu do umowy kredytowej przez spółkę zależną

Zarząd Meyra Group S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 9 stycznia 2019 r. Spółka otrzymała od spółki zależnej Meyra GmbH informację o podpisaniu przez obie strony aneksu do umowy kredytowej […]