A A A
English
3 znalezionych raportów.

Zawarcie umowy kredytowej z Bank Handlowy w Warszawie S.A.

Zarząd Meyra Group S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 11 lutego 2019r. zawarta została Umowa o Kredyt Odnawialny z Bank Handlowy w Warszawie S.A. Do umowy przystąpił Emitent oraz spółki […]

Podpisanie aneksu do umowy kredytowej przez spółkę zależną

Zarząd Meyra Group S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 9 stycznia 2019 r. Spółka otrzymała od spółki zależnej Meyra GmbH informację o podpisaniu przez obie strony aneksu do umowy kredytowej […]