A A A
English
3 znalezionych raportów.

Rejestracja zmiany nazwy Spółki

W odniesieniu do raportu bieżącego nr 1/2018, Zarząd Emitenta uprzejmie zawiadamia, że z dniem 27 kwietnia 2018 r. na mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia XX Wydział Gospodarczy KRS […]

Zmiana nazwy Spółki

Zarząd Medort S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Łodzi informuje, że w dniu 22 stycznia 2018 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Medort S.A. podjęło uchwałę w sprawie zmiany nazwy Spółki na […]