A A A
English
12 znalezionych raportów.

Podniesienie kapitału zakładowego w spółce zależnej – Meyra GmbH

Zarząd Medort S.A. informuje, iż w dniu 10 sierpnia 2017r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki zależnej – Meyra GmbH („Meyra”), podjęło uchwałę o podniesieniu kapitału zakładowego Meyra z kwoty 7.025.000 EUR […]

Przedterminowy wykup części obligacji serii C

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2017 z dnia 24 maja 2017 roku oraz uchwały Zarządu Medort S.A. nr 3/05/2017 z dnia 24 maja 2017 roku w sprawie przedterminowego wykupu […]

Wnioski o zawieszenie obrotu obligacjami serii C

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2017 z dnia 17 maja 2017 roku i w związku z podjęciem w dniu 17 maja 2017 roku uchwały nr 1 Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji […]

Zmiana warunków emisji obligacji serii C i serii D

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2017 i odbytych w dniu 17 maja 2017 r. Zgromadzeń Obligatariuszy obligacji serii C i obligacji serii D, Zarząd Medort S.A. informuje o podjęciu […]

Otrzymanie pożyczki od udziałowca

Zarząd Medort S.A. („Spółka”) informuje o zawarciu umowy pożyczki („Umowa”) z udziałowcem spółki – Avallon Sp. z o.o. („Pożyczkodawca”) oraz o otrzymaniu kwoty pożyczki („Kwota Pożyczki”) w wysokości 3 000 […]

Podpisanie aneksu do umowy kredytowej przez spółkę zależną

Zarząd Medort S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 9 marca 2017 r. wpłynął do siedziby Spółki obustronnie podpisany aneks do umowy kredytowej pomiędzy spółką zależną – Meyra GmbH, a bankiem […]