A A A
English
4 znalezionych raportów.

Podpisanie aneksu do umowy kredytowej Raiffeisen Bank Polska S.A.

Zarząd Meyra Group S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 26 listopada 2018 r. Spółka otrzymała podpisany przez wszystkie strony aneks do umowy kredytowej pomiędzy Spółką, spółkami zależnymi MDH Sp. z […]

Rejestracja zmiany nazwy Spółki

W odniesieniu do raportu bieżącego nr 1/2018, Zarząd Emitenta uprzejmie zawiadamia, że z dniem 27 kwietnia 2018 r. na mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia XX Wydział Gospodarczy KRS […]

Zmiana nazwy Spółki

Zarząd Medort S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Łodzi informuje, że w dniu 22 stycznia 2018 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Medort S.A. podjęło uchwałę w sprawie zmiany nazwy Spółki na […]