A A A
English

Podpisanie aneksu do umowy kredytowej Raiffeisen Bank Polska S.A.

Zarząd Meyra Group S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 26 listopada 2018 r. Spółka otrzymała podpisany przez wszystkie strony aneks do umowy kredytowej pomiędzy Spółką, spółkami zależnymi MDH Sp. z o.o., Life+ Sp. z o.o., Life Care GL+ Sp. z o.o., Nasze Zdrowie GL+ Sp. z o.o., a bankiem Raiffeisen Bank Polska S.A.

Zgodnie z treścią podpisanego aneksu okres obowiązywania finansowania został przedłużony do dnia 28 czerwca 2019 r.

Pozostałe istotne warunki umowy kredytowej nie uległy zmianie.