A A A
English

Podpisanie aneksu do umowy kredytowej Raiffeisen Bank Polska S.A.

Zarząd Meyra Group S.A. („Spółka”) informuje o podpisaniu aneksu do umowy kredytowej pomiędzy Spółką, spółkami zależnymi MDH Sp. z o.o., Life+ Sp. z o.o., Life Care GL+ Sp. z o.o., Nasze Zdrowie GL+ Sp. z o.o., a bankiem Raiffeisen Bank Polska S.A.

Główne postanowienia podpisanego aneksu:
1. Okres obowiązywania finansowania – do 30 listopada 2018 r.
2. Redukcja dostępnego limitu wierzytelności z 18.000.000,00 PLN do 17.300.000,00 PLN w dniu 28 września 2018r.
3. Redukcja dostępnego limitu wierzytelności z 17.300.000,00 PLN do 16.957.692,00 PLN w dniu 31 października 2018r.
4. Redukcja dostępnego limitu wierzytelności z 16.957.692,00 PLN do 16.615.384,00 PLN w dniu 29 listopada 2018r.

Pozostałe istotne warunki umowy kredytowej nie uległy zmianie.

Zarząd jednocześnie informuje, że obniżenie limitu wierzytelności udzielonego przez Raiffeisen Bank Polska S.A. związane jest bezpośrednio z decyzją banku o działaniu na zasadzie parri passu z bankiem Commerzbank AG (w kontekście informacji przedstawionych w raporcie bieżącym nr 11/2017 z dnia 2017-08-01).