A A A
English

Rejestracja zmiany nazwy Spółki

W odniesieniu do raportu bieżącego nr 1/2018, Zarząd Emitenta uprzejmie zawiadamia, że z dniem 27 kwietnia 2018 r. na mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia XX Wydział Gospodarczy KRS z dnia 27.04.2018 r (doręczonego w dniu 9 maja 2018 r.) sygn. LD.XX NS-REJ.KRS/1839/18/476 została zarejestrowana zmiana nazwy (firmy) naszej Spółki.

Dotychczasowe oznaczenie firmy: MEDORT SPÓŁKA AKCYJNA zostało zastąpione przez: MEYRA GROUP SPÓŁKA AKCYJNA.