A A A
English

Zmiana nazwy Spółki

Zarząd Medort S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Łodzi informuje, że w dniu 22 stycznia 2018 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Medort S.A. podjęło uchwałę w sprawie zmiany nazwy Spółki na Meyra Group S.A.

W związku z powyższym doszło do zmiany statutu Emitenta w zakresie § 2 ust. 1 i ust. 2.
Było:
„1. Spółka będzie działała pod firmą MEDORT Spółka akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu MEDORT S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.”
Jest :
„1. Spółka będzie działała pod firmą MEYRA GROUP Spółka akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu MEYRA GROUP S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.”

Decyzja dotycząca zmiany nazwy Spółki podyktowana jest realizacją założonej strategii i budowy spójnej Grupy Kapitałowej.
Emitent wskazuje, iż zmiana nazwy Spółki wejdzie w życie z dniem rejestracji przedmiotowej zmiany w rejestrze przedsiębiorców.