A A A
English
1 znaleziony raport.

Podpisanie aneksu do umowy kredytowej przez spółkę zależną

Zarząd Meyra Group S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 9 stycznia 2019 r. Spółka otrzymała od spółki zależnej Meyra GmbH informację o podpisaniu przez obie strony aneksu do umowy kredytowej […]