A A A
English

Objęcie udziałów w spółce zależnej Richter R.M.S. GmbH

W nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 12/2016 z dnia 18 kwietnia 2016 oraz do stanowiska Zarządu zaprezentowanego w raporcie bieżącym EBI nr 3/2018 z dnia 29 maja 2018, Zarząd Meyra Group S.A. informuje, iż warunki porozumienia zawartego z udziałowcami mniejszościowymi spółki zależnej Richter R.M.S. GmbH („Richter”) zostały spełnione. W wyniku realizacji postanowień porozumienia, z dniem 2 stycznia 2019 roku spółka zależna Meyra GmbH stała się posiadaczem 100% udziałów w Richter. Zmiana ta została zarejestrowana w niemieckim rejestrze handlowym w dniu 30 stycznia 2019 roku i przekazana do wiadomości Emitenta w dniu 12 lutego 2019 roku.