A A A
English

Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy Obligacji Serii C

Zarząd Meyra Group S.A. informuje o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy Obligacji Serii C, które odbędzie się w dniu 17 grudnia 2019 roku o godzinie 11:00 w siedzibie Haitong Bank, S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, pod adresem ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wejście Lumen, 5 piętro.

Szczegółowe informacje dotyczące porządku i przedmiotu obrad Zgromadzenia Obligatariuszy znajdują się w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Załączniki