A A A
English

Podpisanie aneksu do umowy kredytowej przez spółkę zależną

Zarząd Meyra Group S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 9 stycznia 2019 r. Spółka otrzymała od spółki zależnej Meyra GmbH informację o podpisaniu przez obie strony aneksu do umowy kredytowej pomiędzy Meyra GmbH a bankiem Commerzbank AG.

Zgodnie z treścią podpisanego aneksu okres obowiązywania finansowania został przedłużony do dnia 31 grudnia 2019 r.

Pozostałe istotne warunki umowy kredytowej nie uległy zmianie.