A A A
English

Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z Bank Handlowy w Warszawie S.A.

Zarząd Meyra Group S.A. /”Emitent”/ informuje o zawarciu aneksu do umowy kredytowej pomiędzy Emitentem, spółkami zależnymi MDH Sp. z o.o. i Life Care GL+ Sp. z o.o., a bankiem Bank Handlowy w Warszawie S.A.
Zgodnie z treścią podpisanego aneksu wysokość udzielonego limitu kredytowego została zwiększona do poziomu 24 000 000 PLN.
Aneks, podpisany przez wszystkie strony, został dostarczony do Emitenta w dniu 9 września 2019r.

Pozostałe istotne warunki umowy kredytowej nie uległy zmianie.

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.