A A A
English

Przegląd opcji strategicznych – zawarcie umowy sprzedaży akcji Meyra Group S.A.

Zarząd Meyra Group S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 24 października 2019r. otrzymał od akcjonariuszy Spółki – Coöperatief Avallon MBO U.A. oraz Euro Choice IV Coöperatief U.A. („Akcjonariusze”) informację, iż wymienieni Akcjonariusze zawarli w dniu 21 października 2019 r. umowę, dotyczącą sprzedaży akcji Meyra Group S.A. z niemiecką spółką Apollon Acquico GmbH („Inwestor”) z siedzibą w Frankfurcie nad Menem. Decyzja powyższa kończy proces przeglądu opcji strategicznych, który został wdrożony w marcu 2019 roku i obejmował poszukiwania inwestora strategicznego lub finansowego zainteresowanego nabyciem akcji Spółki od Akcjonariuszy. O rozpoczęciu tego procesu Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 4/2019 z dnia 18 marca 2019 roku.

W opinii Akcjonariuszy, pozyskanie Inwestora stanowi najkorzystniejszy sposób realizacji długoterminowego celu Spółki, którym jest kontynuacja rozwoju Grupy Meyra na rynku krajowym i za granicą.

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.