A A A
English

Rozpoczęcie procesu przeglądu potencjalnych opcji strategicznych

Zarząd Meyra Group S.A. („Spółka”) informuje, że podmioty Coöperatief Avallon MBO U.A. (akcjonariusz bezpośrednio dominujący Spółki) oraz Euro Choice IV Coöperatief U.A. (akcjonariusz mniejszościowy Spółki) rozpoczęły przegląd potencjalnych opcji strategicznych związanych z ich inwestycją w Spółkę i dalszym rozwojem działalności Spółki.

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.