A A A
English

Zawarcie umowy kredytowej z Bank Handlowy w Warszawie S.A.

Zarząd Meyra Group S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 11 lutego 2019r. zawarta została Umowa o Kredyt Odnawialny z Bank Handlowy w Warszawie S.A.
Do umowy przystąpił Emitent oraz spółki zależne MDH Sp. z o.o. i Life Care GL+ Sp. z o.o.
Umowa kredytowa, podpisana przez wszystkie Strony, została dostarczona do Emitenta w dniu 19 lutego 2019r.

Kwota przyznanego limitu: 22 500 000 PLN
Dostępne produkty: kredyt w rachunku bieżącym oraz kredyt rewolwingowy
Cel kredytu: spłata zadłużenia z tytułu kredytu udzielonego przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. oraz prowadzenie bieżącej działalności gospodarczej
Termin spłaty kredytu: 31 stycznia 2020r.

Szczegółowe warunki umowy nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w podobnych umowach kredytowych.

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.