A A A
English

Meyra Group S.A. to nowa nazwa Medort S.A.

Dnia 17.05.2018 uprawomocniło się postanowienie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia o zmianie nazwy Medort S.A. na Meyra Group S.A.