A A A
English

Meyra Group S.A.

ul. Struga 20
90-513 Łódź

tel.(42) 664-38-51
fax.(42) 664-38-38
email: contact@meyragroup.com

Salon medyczny LifePoint
tel. komórkowy: +48 695 120 496

 

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia
Sąd Gospodarczy XX Wydział
KRS 0000 0481 69

Wysokość Kapitału Zakładowego
2 684 775 PLN
NIP 7272308750
Regon 471684025

Formularz

Lokalizacja