A A A
English

Meyra Group tworzą dwa główne piony:

A. produkcyjno-dystrybucyjny

działalność produkcyjną Grupy, obejmującą wysokiej jakości produkty o szerokim zastosowaniu w ortopedii i rehabilitacji, realizowana jest przez firmy Meyra w Niemczech oraz MDH w Polsce.

  • MEYRA Gmbh – działalność produkcyjna i dystrybucyjna w kanale hurtowym w Niemczech oraz eksportowa do 65 krajów świata. Dodatkowo poprzez spółki zagraniczne zlokalizowane w Danii, Czechach, Węgrzech i Rosji prowadzi sprzedaż produktów marki Meyra na tych właśnie rynkach
  • MDH Sp. z o.o. – działalność dystrybucyjna w kanale hurtowym w Polsce skupiona jest również w mdh Sp. z o.o. oraz jej spółkach zależnych. Na terytorium Federacji Rosyjskiej dystrybucja hurtowa prowadzona jest przez Medort RU i jej spółki zależne. Na obszarze Węgier sprzedaż hurtową prowadzi spółka Rehab.
  • Meyra ĆR s.r.o.
  • Meyra RU O.O.O.
  • Rehab Zrt.
  • Meyra Aps
  • Meyra HU kft.
  • Qmed Germany GmbH

Dystrybucja w kanale hurtowym obejmuje sprzedaż dobrze rozpoznawalnych marek własnych: Meyra, Memo, Qmed, Viteacare.

B. detaliczny

działalność dystrybucyjna w kanale detalicznym prowadzona jest przez spółki Grupy Life+, w skład której wchodzą:

Meyra Group posiada pozycję kluczowego dystrybutora detalicznego w Polsce pod względem liczby kontrolowanych placówek detalicznych z udziałem w ortopedyczno-rehabilitacyjnym rynku refundowanym na poziomie blisko 10%.